Optika

Tantárgy adatlap itt.

Laborgyakorlatok

VL Vékony lencsék tanulmányozása.
GT Gömbtükrök tanulmányozása.
OP Optikai prizma
MT A mikroszkóp tanulmányozása
AR Abbé-féle refraktóméter
FB A fény hullámhosszának meghatározása Fresnel-féle biprizmával
RE Résen történő fényelhajlás tanulmányozása
OR Transzmissziós optikai rács
JI Jamin-féle interferométer
OA Optikai aktivitás.A polariméter
2015 - Fizikusok
Csoport 1. GY 2. GY 3. GY 4. GY 5. GY 6. GY 7. GY 8. GY 9. GY 10. GY
Schneider Bence
Szatmári Ádám
AR VL OP GT MT FB RE OR JI OA
Lénárt Levente
Szabó Szilárd
MT AR VL OP GT OA FB RE OR JI
Curkó Árpád
Kelemen Szabolcs
Dénes Réka
GT MT AR VL OP JI OA FB RE OR
Hadnagy Jásár
Kutasi Tamás
Téglás Ákos
OP GT MT AR VL OR JI OA FB RE
Elekes Gyopár
Veres István
Tamás Szilárd
VL OP GT MT AR RE OR JI OA FB
2015 - Geológusok
Csoport 1. GY 2. GY 3. GY
Kovács Kristóf
Farkas István
Újvári Kristóf-Endre
VL OP OR
Titi Szilárd
Horváth Dávid
Simon Otto-Márk
OP OR VL
Jakab Anna
Hatházi Katalin
Barabás Emese
OR VL OP
2014
Csoport 1. GY 2. GY 3. GY 4. GY 5. GY 6. GY 7. GY 8. GY 9. GY 10. GY
Lingvay Dániel
Gere István
AR VL OP GT MT FB RE OR JI OA
Kajántó Sándor
Székely Réka
MT AR VL OP GT OA FB RE OR JI
Csillag Péter
Szabó Zoltán
GT MT AR VL OP JI OA FB RE OR
Duma-Nagy Éva
Miklósi Rebeka
OP GT MT AR VL OR JI OA FB RE
Horváth Isván
Kapusi Áron
Pethő Hunor
VL OP GT MT AR RE OR JI OA FB

Szeminárium feladatok:

1. Fénytörés és fényvisszaverődés, Fermat elv
2. Gömb törőfelületek
3. Gömbtükrök
3. Vastaglencsék

Spektroszkópia és lézerek

Tantárgy adatlap itt.

Szeminárium feladatok:

Prizmák
Optikai rácsok